Wystawa podsumowująca IV moduł - LATO 

"Jakie zwirzęta świata zna gdański przedszkolak?"