Dzieci z gr 6 biorą udział w I EDYCJI KONKURSU EDUKACYJNEGO MAŁE FORMY TEATRALNE „Barwy Europy”

organizowanego przez Straż Miejską w Gdańsku oraz Przedszkole nr 68 w Gdańsku.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci na szacunek do drugiego człowieka bez względu na pochodzenie czy wygląd.

W związku ze zbliżającym się terminem konkursu przedstawiciele Straży Miejskiej poprowadzili zajęcia edukacyjne

mające na celu przybliżenie problematyki wielokulturowości.