Dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom

za zaangażowanie się w akcję

Zbieramy Kasztany dla Bohatera Jana