W środę, 26 kwietnia dzieci z grupy 6 reprezentowały nasze Przedszkole w pochodzie ulicami miasta pod hasłem "Witaj Majowa Jutrzenko".

Uczestnicy wydarzenia przeszli trasą pomiędzy Szkołą Podstawową nr 86, Szkołą Podstawową nr 12 oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 6.

Pochód uświadomił najmłodszym mieszkańcom Gdańska znaczenie takich wartości jak: wolność, patriotyzm, ojczyzna, niepodległość i demokracja.