Przedszkole Nr 68
Lawendowe Wzgórze 1
80-175 Gdańsk

Email: sekretariat@pr68.edu.gdansk.pl
Strona WWW: pr68.edu.gdansk.pl
Telefon kontaktowy: 587432121

SKŁADANIE DEKLARACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021
W związku z ogłoszeniem kolejnych ograniczeń w przemieszczaniu się obowiązujących od 25.03.2020 , informujemy, iż składanie deklaracji odbędzie się drogą emailową na adres: 
m.michalska1@p68.edu.gdansk.pl do 31.03.2020 do godziny 15.00 należy:
 wysłać skan podpisanej deklaracji lub ( w przypadku braku możliwości wydrukowania formularza - przepisanie ręczne deklaracji i podpisanie wg wzoru znajdującego się w linku:
https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/shared/NABORP/gdansk/files/Deklaracja_rodzica-_potwierdzenie_wyniku_rekrutacji.pdf
 a następnie przesłanie na adres emailowy w formie zdjęcia.  

Pozdrawiam dyrektor Małgorzata Michalska