Wystawa podsumuwujaca II moduł projektu "JAKIE ZWIERZĘTA ŚWIATA ZNA GDAŃSKI PRZEDSZKOLAK"- ZIMA