6.00 – 8.15    Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka, zabawy i zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym; ćwiczenia poranne; praca indywidualna; ćwiczenia wspomagające rozwój mowy; zabawy i ćwiczenia wspierające holistyczny rozwój dziecka.

8.15 – 8.30 Czynności organizacyjne, zabiegi higieniczne i samoobsługowe.

8.30- 9.15  Śniadanie- wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków z zachowaniem procedur , poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

9.15 – 12.00 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez rowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych realizowanych w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci - prawda, dobro, piękno w świecie wartości”. Pobyt na świeżym powietrzu – indywidualne zabawy spontaniczne i organizowane przy niewielkim wsparciu ze strony nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

12.00 – 12.30  Czynności organizacyjne, zabiegi higieniczne i samoobsługowe. Obiad - wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków; poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

12.30 – 13.45  Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu; zajęcia dodatkowe lub praca wspomagająca rozwój dziecka – praca stymulacyjno – kompensacyjna, wychowawcza, praca z dzieckiem uzdolnionym. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych.

13.45 – 14.15 Podwieczorek oraz czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

14.15 – 17.00 Dowolna działalność indywidualna dzieci odpowiadająca ich zainteresowaniom. Zabawy w sali lub na powietrzu. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Czynności gospodarczo-organizacyjne.