Co to jest zimno? Wolno poruszający się gaz, który stał się lodem. 

Trzy stany skupienia materii: 

ciało stałe, ciecz, gaz. 

Topnienie, sublimacja, ciecz woda przechłodzona.